Die Grosselfenger Dalbach-Junghexa

 Junghexa 2011

Tagebuch unserer Junghexa

 

Das Betreuungsteam

Jugendbetreuerin

 

Jugendbetreuerin

 

Jugendbetreuerin

Jugendbetreuerin   Jugendbetreuerin   Jugendbetreuerin
Marion Hodler   Sabrina Schwarzkopf   Christel Volm
         
         

Grosselfenger Dalbach Hexa e.V.